Offre d’emploi !!

La Plateforme pour le Service Citoyen engage un Responsable du suivi individuel des jeunes pour la Flandre (NL) à mi-temps pour un durée indéterminée. Deadline : 20/06/2018. 

Context

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw/Plateforme pour le Service Citoyen asbl is sinds 2007 actief rond de Samenlevingsdienst en is ondertussen ingebed in een sterk (inter)nationaal netwerk met meer dan 300 organisaties die zich scharen achter het doel van een breed georganiseerde Samenlevingsdienst. Een Samenlevingsdienst geeft jongeren van 18-25 jaar - uit alle lagen van de bevolking - de kans om zich gedurende 6 maanden vrijwillig in te zetten voor de samenleving: ze werken aan een project bij een gastorganisatie (in de domeinen welzijn, cultuur, natuur, sport) en krijgen allerlei vormingen rond burgerschap. Voor jongeren is deze periode een verrijking: ze doen levenservaring op, krijgen en nemen de tijd om na te denken over hun toekomst, leren zichzelf beter kennen, hun talenten ontplooien, hun plek in een groep en in de samenleving vinden; tegelijk maken ze zich nuttig in een project dat de maatschappij ten goede komt, in een omgeving die aansluit bij hun interessesfeer. In afwachting van de institutionalisering, wil het Platform voor de Samenlevingsdienst pioniersprojecten opstarten in Vlaanderen.

Jobinhoud

In samenwerking met de regionale coördinatoren en de groepsverantwoordelijken sta je in voor de begeleiding en individuele opvolging van de jongeren in Samenlevingsdienst in het Vlaanderen (regio Brussel-Mechelen-Leuven). Je organiseert individuele gesprekken met elke jongere in Samenlevingsdienst, je biedt ondersteuning, sturing en advies aan de meest kwetsbare jongeren, je bent in staat om een breed netwerk van experten en bemiddelaars (zowel personen als instellingen) in te schakelen, je neemt deel aan bepaalde vormingsmomenten (startweek, praatmomenten, tussentijdse evaluatie, …), je deelt de informatie en werkt met je collega’s van het pedagogisch team samen om elke jongere in Samenlevingsdienst een optimale begeleiding te bieden zodat deze zijn /haar programma en zijn/haar projecten tot een goed einde kan brengen. Deze functie combineert psychosociale, sociale en sociaaladministratieve vaardigheden. Je aanpak is persoonsgericht en houdt rekening met de functionele evolutie.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

 • Je voert individuele gesprekken met jongeren in Samenlevingsdienst; je luistert actief; je biedt aangepaste hulp; je maakt de jongere (opnieuw) bewust van zijn/haar vermogen om zichzelf of andere zaken te veranderen;
 • Je ondersteunt de psycho-affectieve en sociaal-affectieve evolutie van de jongeren: je biedt aandacht, begeleiding, sturing en sociaalpedagogische bijstand om de jongere te helpen zijn/haar problemen op familiaal, sociaal, economisch, administratief, juridisch, … vlak te boven te komen en op te lossen (Opgelet: bij individuele begeleiding komt geen enkele vorm van psychotherapeutische opvang kijken);
 • Je volgt de meest kwetsbare/ontheemde profielen van nabij op; je werkt aan een nieuw, positief en verzoenend levensbeeld; je analyseert hun situatie en begeleidt hen eventueel in de nodige stappen voor bemiddeling (brieven, onderzoeken, initiatieven, begeleiding, ...);
 • Je zorgt voor de specifieke individuele begeleiding van de jongeren in Samenlevingsdienst die opgevolgd worden door een sociale, gerechtelijke of psychiatrische dienst;
 • Je werkt mee aan het herstel van de jongere in Samenlevingsdienst in zijn rechten (steun bij de nodige stappen naar instanties zoals Actiris, VDAB, kinderbijslagkas, OCMW, enz.);
 • Je bent betrokken in het kennismakingsproces met de jongeren;
 • Je staat in voor de rapportering en follow-up van individuele dossiers, je werkt de persoonlijke gegevens bij;
 • Je maakt het pedagogisch team bewust van de noden van de jongeren in Samenlevingsdienst, je behandelt vragen vanwege vrijwilligers of teamverantwoordelijken, je bespreekt en deelt de informatie met de andere teamleden, in het bijzonder met de groepsverantwoordelijken;
 • Je zet een netwerk op met verschillende partners en experten; je bevordert de samenwerking met de verschillende sociale instanties (OCMW, diensten voor jeugdzorg, enz.) en met de ouders;
 • Je neemt binnen de 6 maanden na de Samenlevingsdienst opnieuw contact op met alle jongeren; je evalueert hun situatie en biedt een minimum aan begeleiding voor zij die nog op zoek zijn (advies geven en de meest geschikte bestaande maatregelen voorstellen);
 • Je werkt samen met het pedagogisch team de vormingsmodules uit die verband houden met rijping en oriëntatie.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een profiel met de volgende bekwaamheden en ervaring:

-          Je hebt een masterdiploma in een psychosociale richting of een ander diploma met een ervaring waaruit gelijkwaardige bekwaamheden naar voor komen;

-          Je hebt minstens 5 jaar stevige beroepservaring in opvolging en/of begeleiding van (kwetsbare) jongvolwassenen;

-          Je bent Nederlandstalig (een goede kennis van het Frans is een extra troef);

-          Je bent in staat om zowel in team als zelfstandig te werken;

-          Je hebt bij voorkeur een opleiding ‘korte therapie’ gevolgd.

 

Eigenschappen

-          Je bent in staat om individuele, collectieve en institutionele belangen van elkaar te onderscheiden en bevordert tegelijk het samengaan ervan;

-          Je hecht meerwaarde aan de psychologische dimensie in het kader van teamwerk;

-          Je staat open voor de vragen van jongeren en van collega’s;

-          Je luistert met gevoel en inlevingsvermogen;

-          Je respecteert de deontologie en het beroepsgeheim;

-          Je hebt een groot analytisch vermogen;

-          Je kan goed samenvattend schrijven in verslagen;

-          Je bent goed georganiseerd (vooral bij het maken van afspraken), stipt, nauwkeurig en betrouwbaar;

-          Je bent ruimdenkend en hebt voeling met de interculturele dimensie;

-          Je hebt een kritische, constructieve ingesteldheid;

-          Je kan goed omgaan met onvoorziene omstandigheden en moeilijke situaties;

-          Je kan je tijdens drukke periodes extra inzetten en een hoog werkritme aanhouden (stressbestendig);

-          Je kan je vinden in de waarden van de organisatie.

 

Werkplaats en -regeling

-          Brussel, Hamerstraat 21 (nabij metro Kunst-Wet) en bij uitbreiding regio Brussel-Leuven-Mechelen;

-          Bediende, halftijds (0,5VTE), contract van onbepaalde duur;

-          Aanwerving zo snel mogelijk;

-          Verloning volgens de geldende loonschalen.

 

Geïnteresseerd? Stuur dan je cv met motivatiebrief per e-mail naar de directie van het Platform voor de Samenlevingsdienst (francois.ronveaux@samenlevingsdienst.betegen uiterlijk 20 juni.

Alleen weerhouden kandidaten worden ingelicht over de data van de selectieproeven.

De gesprekken zullen doorgaan eind februari-begin maart